November 17, 2018

Trump kërcënon me heqjen e së drejtës për ‘shtetësinë e lindjes’ në vazhdën e politikave kundër emigracionit

Share No Comment