Identifikimi i kryqëzimeve mes komunitetit Rom dhe LGBTQI

CRDDitën e djeshme (e mërkurë, 19 dhjetor) u organizua workshopi rajonal “Identifikimi i kryqëzimeve mes komunitetit Rom dhe LGBTQI” me qëllim diskutimin mbi problemet e shumfishta për shkak të të qenurit LGBTQI dhe Rom/Egjiptian. Aktivistë të organizatave Rome dhe Egjiptiane, LGBTI apo organizatave rinore, diskutuan mbi ndërsektorialitetin mes etnisë, orientimit... Lexoni më shumë

Studimi, ERRC: Të jetuarit pa dokumenta po ndikon rrënjësisht jetën e shumë personave rom

roma belong''Të jetuarit pa dokumente është duke ndikuar rrënjësisht jetën e shumë personave rom'', tregon raporti "Përkatësia Rome - Pa shtetësia, Diskriminimi dhe Margjinalizimi i Romëve në Ballkanin Perëndimor dhe Ukrainë", i hartuar nga Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve (ERRC), Instituti i Pa shtetësisë dhe Përfshirjes Sociale (ISI) si dhe Rrjeti Evropian mbi... Lexoni më shumë