Ndërhyrja kirurgjikale tek fëmijët interseks mund të shkaktojë dëm të përjetshëm në shëndet

Burimi: Pink News  Sipas një raporti ndërhyrjet e panevojshme mbi fëmijët interseks mund të shkaktojnë dëme të pariparueshme tek ta. Raporti vjen nga Human rights Watch dhe interACT ku nxirret në pah se doktorët vazhdojnë të performojnë ndërhyrje të panevojshme tek fëmijët interseks. I titulluar ‘’Unë dua të jem siç natyra më... Lexoni më shumë