Thirrje për aplikim: Shkolla Verore “Multimedia dhe aktivizmi 2018”

20643477_1448021061952656_3229824477544760503_o

Afati i fundit për aplikim: 03 Shtator 2018

Vendi: Pogradec

“Historia Ime”, shpall të hapur për të pestin vit rresht, aplikimin për shkollën verore “Multimedia dhe Aktivizmi”. Këtë vit shkolla verore zhvillohet në periudhën 20 Shtator 2018– 23 Shtator 2018 në qytetin e Pogradecit dhe do të zgjerojë trajnimet në teori dhe praktikë, jo vetëm në fushën e Multimedias por edhe në fushën e aktivizmit.

Multimedia, një koncept i zhvilluar së tepërmi me mediat online, blogjet apo gazetarinë qytetare, do të thotë të japësh përmbajtjen në disa forma, që mund të jenë një kombinim i tekstit, audios, imazhit, animacionit, video apo mënyra të tjera interaktive.

Aktivizmi është përdorimi i fushatave qytetare dhe i hapësirës publike falë motivimit personal dhe mjeteve të mençura e praktike, për të sjellë ndryshime sociale në jetën tonë përmes politikës dhe pjesëmarrjes aktive në vendimmarrje.

“Shkolla Verore për Multimedian dhe Aktivizmin 2018” do t’i ndërthurë këto dy koncepte duke ju mësuar si të përdorni format e multimedias në aktivizmin qytetar.

Gjatë 3 ditëve, do të ketë trajnime në teori dhe mbështetje direkte tek praktika nga disa prej profesionistëve më të mire dhe më të njohur të fushës.

  • Elton Baxhaku – Regjizor
  • Lorin Kadiu – Gazetar
  • Erjona Çami – Fotoreporter
  • Ergin Zaloshnja – Aktivist, Street Art

Kush mund të aplikojë?

Nëse je në universitet apo i diplomuar; student gazetarie, apo punon në sektorët e komunikimit të OJF-ve; aktivizohesh në jetën publike të qytetit ku jeton, apo qoftë edhe nëse ke dëshirën për të mësuar mbi gazetarinë qytetare dhe mjetet më të fundit të komunikimit online, atëherë apliko tani.

Aplikimi është i hapur për të rinj mbi 16 vjeç nga e gjithë Shqipëria. Personat 16 deri pa mbushur 18 vjeç, mund të aplikojnë vetëm përmes një letre reference nga organizatat lokale të shoqërisë civile ku angazhohen ose nga shkollat që ndjekin. Në rast të shpalljes fitues, atëherë këta pjesëmarrës do të duhet të pajisen me një leje me shkrim nga prindërit ose kujdestarët.

Si mund të aplikosh?

Aplikimi mund të jetë individual ose në grupe të vogla prej 2 ose 3 të rinjsh që bëhen bashkë me një ide konkrete. Për të marrë pjesë në shkollën verore “Multimedia dhe Aktivizmi 2018”, aplikoni deri në 3 shtator duke dërguar:

  • CV (të secilit anëtar nëse aplikoni në grup) dhe një Letër Motivimi (të përbashkët nëse aplikoni në grup).

Në letrën e motivimit duhet të shtjelloni shkurt edhe një projekt-ide konkrete për të realizuar një prodhim multimedial në fund të shkollës verore – një foto-reportazh me një temë të caktuar sociale apo politike, nga jeta juaj e përditshme apo nga jeta e komuniteteve të ndryshme lokale në ambientin apo qytetin ku ju jetoni; një podcast (prodhim online radiofonik) apo një video të shkurtër.

Aplikimet dërgohen në adresën e emailit: historiaime.com@gmail.com

Fituesit do të njoftohen në javën e parë të shtatorit.

*Historia Ime do të mbulojë shpenzimet e Transportit; Akomodimit; Ushqimit dhe udhëtimeve në funksion të praktikës, për të gjitha ditët e shkollës verore.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest