Tepria Pamjaftueshme – Konkursi “Fotografo për të drejtat e tua”

tepriapamjaftueshmerise

Ediziano Gjini nga qyteti i Tiranës merr pjesë në konkursin “Fotografo për të drejtat e tua” me një fotografi që flet për iniciativat humanitare në shoqërinë tonë.

Përshkrimi i Fotografisë: 

Shpërndarja tek individët në nevojë e atyre gjërave që për dikë tjetër janë të tepërta është një iniciativë pozitive por nuk duhet menduar si e mjaftueshme.  Ajo që duhet të kuptojmë është që asnjëherë nuk do jetë e tepërt të zhvillohen analiza të thella dhe të vazhdueshme për atë çfarë kanë vërtet nevojë njerëzit e varfër të shoqërisë tone, asnjëherë nuk do jenë të tepërta zgjidhjet që mund të krijojmë për t’i ndihmuar dhe asnjëherë nuk do jetë e tepërt ndihma qe mund të kontribuojmë…

Emër: Edizano
Mbiemër:
Gjini
Qyteti:
Tirane
Titulli:
Tepria Pamjaftueshme

tepriapamjaftueshmerise

/l.k./

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest