Pakistani kalon ligjin historik për të drejtat e transgjinorëve

pakistani

Parlamenti i Pakistanit miratoi legjislacionin historik të martën që i jep popullsisë transgjinore të drejtën themelore të të drejtave civile.

Ligji për të drejtat e personave transgjinorë e përcaktojn identitetin gjinor si “ndjenjën më të brendshme dhe individuale të një personi si mashkull, femër ose një përzierje e të dyve ose asnjëra”. Ligji u mundëson qytetarëve të zgjedhin identitetin e tyre gjinor dhe ta pasqyrojnë atë në të gjitha dokumentet zyrtare, duke përfshirë patentat e shoferit dhe pasaportat. Legjislacioni gjithashtu përjashton të gjitha diskriminimet kundër njerëzve transgjinorë në vendet e punës, shkollat ​​dhe mjediset e kujdesit shëndetësor të tilla si zyrat e mjekut.

Anëtarët e parlamentit pakistanez miratuan ligjin në Islamabad të martën dhe tani ai ka shkuar tek presidenti Mamnoon Hussain për t’u nënshkruar. Është e paqartë kur legjislacioni do të hyjë në fuqi.

Ligji ndan njerëzit transgjinorë në tri kategori: intersex (i njohur në Pakistan si “Khunsa”); eunukët, të cilët janë të caktuar mashkull në lindje, por i nënshtrohen kastrimit gjenital; dhe burra dhe gra transgjinore. Në Pakistan, njerëzit transgjinorë shpesh quhen “KhaëajaSira”, të definuara në legjislacion si “çdo person, identiteti gjinor dhe / ose shprehja gjinore që ndryshon nga normat shoqërore dhe pritjet kulturore bazuar në seksin që atyre u ishte caktuar në kohën e tyre lindjes. ”

Njerëzit transgjinorë përbëjnë një nga komunitetet më të margjinalizuara në vend dhe ata përballen me probleme që shkojnë nga përjashtimi social në diskriminim, mungesa e arsimit, papunësia, mungesa e shërbimeve mjekësore dhe kështu me radhë.

Popullsia e Pakistanit prej 207 milionë banorësh përfshin pak më shumë se 10.000 njerëz transgjinorë, sipas një regjistrimi të vitit 2017. Trans Action Pakistan raporton se komuniteti trans shpesh i nënshtrohet një dhune ekstreme, duke përfshirë sulmet seksuale, përdhunimin, torturën dhe ekzekutimin. Njerëzit e Trans shpesh detyrohen të përdorin seksin ose të lypin në mënyrë që të mbijetojnë.

Ndërsa studiuesi i Amnesty International, Rabia Mehmood i tha Al Jazeera, kalimi i këtij ligji tregon përparim, por zbatimi i tij do të jetë kyç.

“Ky projektligj bën që Pakistani të kthehet një nga vendet e pakta në botë që njeh identitetin gjinor të individëve transeksualë,” tha Mehmood. “Komuniteti transgjinor i vendit ka shpresat shumë të larta nga ky projektligj. Prandaj zbatimi i tij është thelbësor për të siguruar që ata mund të jetojnë me dinjitet dhe respekt. “/M.B

Burimi : HuffPost

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest