Thirrje për internship, Civil Rights Defenders

maxresdefault

Pozicioni: Praktikant/e (Intern)

Vendndodhja: Tiranë

Kohëzgjatja: 3 – 6 muaj

Civil Rights Defenders, një OJF suedeze me zyrë në Shqipëri, është në kërkim të dy vullnetarë/e  për pozicionin e praktikantit/es në zyrë. Civil Rights Defenders punon për të mbrojtur të drejtat civile dhe politike të njerëzve dhe për të fuqizuar mbrojtësit e të drejtave të njeriut.

Praktikantët duhet të jenë të interesuar mbi të drejtat e njeriut.

 Detyrat e praktikantit/es (Intern):

  • Të hulumtojë dhe të raportojë çështje të drejtave të njeriut në Shqipëri
  • Të ndihmojë për të organizuar aktivitete dhe të monitoroje zhvillimet e organizatave partnere si dhe fushatat për të drejtat e njeriut
  • Të monitorojë lajmet dhe të kryejë kërkime në lidhje me gjendjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri

Çfarë ofrojmë ne:

  • Një përvojë internshipi në një organizatë ndërkombëtare me reputacion të mirë në një mjedis miqësor dhe mësimor pune
  • Pjesëmarrje në konferenca, ngjarje dhe evente në Shqipëri dhe në rajon
  • Mbulim të shpenzimeve të transportit urban në Tiranë

Për më shumë informacion rreth aplikimit, dërgoni një email tek:

 andrew.parrywilliams@civilrightsdefenders.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest