150 studentë të Akademisë së Policisë, takim për çështjet LGBTI në Shqipëri (FOTO)

18620507_1953564091324219_3144813403049845689_o

Rreth 150 studentë të Akademisë së Sigurisë pritën dje kolegët britanikë në një sesion informues mbi çështjet LGBTI. Tre punonjësit e policisë britanike Louis Provart, Inspektor Policie ne Mbretërine e Bashkuar dhe Bashkë-drejtues i Shoqatës Kombëtare të Policisë LGBT në UK, Tatjana Arsoba nga Policia Metropolitane e Londrës dhe Peter Rigby nga Policia e Staffordshire njëkohësisht anëtarë të komunitetit LGBT ndanë eksperiencat e tyre me studentët e Shkollës së Policisë.

Trajnimi kishte si qëllim identifikimin e mundësive për trajtimin e diskriminimit ndaj personave LGBTI si dhe forcimin e partneritetit midis Policisë së Shtetit, organizatave të shoqërisë civile dhe komunitetit LGBTI.

Ky aktivitet u organizuar nga Stonewall, organizata më e madhe për të drejtat e komunitetit LGBT në Britani, në bashkëpunim me organizatat Aleanca LGBT, Pro LGBT dhe Equal Rights Association (ERA).

18489834_1953561667991128_6847165695356035731_o

18556875_1953564071324221_7822677283250375294_o

18589132_1953565454657416_5154308185822356754_o

18588854_1953562457991049_8954533555318437817_o

18527154_1953566564657305_5075541144570581843_o

18595601_1953566551323973_1846742321649200027_o

18595588_1953567417990553_658752922807391619_o

18556571_1953562707991024_8025709609394011200_o

18620507_1953564091324219_3144813403049845689_o

18489713_1953564087990886_218515768701534277_o

18527066_1953567421323886_3862023859921469318_o

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest