PPNEA: Prerja masive shkatërron vendbanimin e fundit të rrëqebullit, ku është moratoriumi i pyjeve?

04c3baf3e37fa365d5295270f598583ebc4ada5f

Gjatë një monitorimi dy ditor në Malin e Munellës, më 25 dhe 28 Tetor 2016, të ushtruar nga grupi i punës i Shoqatës për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA), janë vënë re shkelje flagrante të moratoriumit të pyjeve. Ekspertët e PPNEA-së kanë konstatuar që prerjet e pyjeve janë shtuar me një intensitet të lartë duke prekur edhe ato pak gjurmë pylli të mbetura në këtë zonë malore.

Inspektimi u përqendrua në afërsi të fshatrave Kimëz, Mushtë dhe Domgjon, pjesë të Bashkive Pukë dhe Mirditë. Në këto zona, është vënë re prania e inidvidëve dhe makinerive që shfrytëzonin pa kriter masivet pyjore të Munellës. Veç kësaj, janë vënë re edhe kamionë të mbushur me lëndë drusore ahu dhe pishe, për lëndë punimi që nuk justifikohen si prerje për dru zjarri për nevojat e banorëve të bashkive të lartpërmendura. Shkatërrimi prej disa viteve i këtij habitati nuk ka ndalur edhe pas vendimit për Moratoriumin e Pyjeve. Situata paraqitet e njëjtë, sikurse në kohën kur Moratoriumi nuk ishte në fuqi.

Munella, kjo pasuri e madhe kombëtare dhe një strehë e shumë kafshëve të egra, ndër to edhe e Rrëqebullit të Ballkanit, një ndër llojet më të rralla të faunës në vend, i rrezikuar në mënyrë kritike në nivel global, po shkatërrohet dita-ditës.

Nisur nga situata e paraqitur në terren, PPNEA u bën thirrje autoriteteve përgjegjëse për të marrë masa të menjëhershme që të ndalin veprimtaritë shfrytëzuese në rajonin e Malit të Munellës dhe të vendosin para përgjegjësisë ligjore të gjithë shkelësit.

Nëse do të vazhdohet me këtë ritëm, e vetmja gjë që do ti mbetet Malit të Munellës do të jenë kujtimet e bukura të së shkuarës, pas humbjes së sigurt të të vetmes popullatë të mbetur të Rrëqebullit të Ballkanit në Shqipëri.

/l.k./

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest