Përse nuk ka buste me figura femërore në Shqipëri?

mother-teresa-smile

Në historinë shqiptare ka patur shumë gra që kanë dhënë kontributin e tyre në fusha të ndryshme dhe kanë lënë gjurmë.  Por, veç statujës së Nënë Terezës, nuk ekziston asnjë statujë tjetër që të na kujtojë këto gra që kanë dhënë shumë për vendin tonë.
Ne morëm mendimet e disa qytetarëve rreth këtyre pyetjeve:
“A duhet të ketë më shumë buste me figura femërore? Cila është ajo femër që mendoni se duhet të ketë një bust?”

Për të dëgjuar përgjigjet e tyre klikoni më poshtë.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest