Sistemi i ri informatik, çdo veprim tatimor mund të kryehet nga zyra

Tatime Gov Al

Tatimet kanë ngritur një sistem të ri informatik, i cili i mundëson bizneseve që çdo veprim tatimor ta kryejnë nga zyrat e tyre përmes llogarisë vetjake elektronike.

Përmes sistemit, ndërmarrjet deklarojnë elektronikisht bilancet, pasqyrat financiare apo ndryshimin e punonjësve vetëm te Tatimet, pa qenë të detyruara ta bëjnë këtë edhe në institucionet e tjera si QKR apo zyrat e punës. Në të njëtën kohë, sistemi informatizon taksa të reja.

Top Channel informon se veç deklarimeve online sistemi i ri informatik i lehtëson ndërmarrjet edhe në pagesën e taksave. Sistemi, i ngritur me ndihmën e FMN, bën të mundur që kontakti i vetëm mes biznesit dhe Tatimeve të jetë ai elektronik. Ndërkaq, një strukturë e posaçme në Drejtorinë e Tatimeve i jep zgjidhje brenda 48 orëve çdo paqartësie apo problemi teknik që mund t’u lindin bizneseve.

Sistemi i ri mundëson rimbursimin elektronik të tvsh-së në të gjithë hallkat nga kërkesa e biznesit deri në pagesën automatike. Po kështu shumë shpejt përmes tij ndërmarrjet mund të shkarkojnë nga zyra cdo vërtetim tatimor për të cilin mund të kenë nevojë.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest