Arti i Rrugës

Art

Art i Rrugës është art vizual i krijuar në vende publike. Ky lloj arti fitoi popullaritet në fillim të viteve 1980 në SHBA. Artistët të cilët zgjedhin rrugët si galeri e tyre shpesh e bëjnë këtë nga një preferencë për të komunikuar drejtpërdrejt me publikun e gjerë, të lirë nga kufijtë e perceptuara të botës formal artit. Në Shqipëri Artit të Rrugës nuk i është dhënë asnjëherë vëmendja e merituar. Këto gurë dominoje është e pamundur të mos i shikosh sa herë udhëton drejt Pogradecit pasi janë buzë rrugës, e megjithatë nuk i kushtohet vëmendje.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest